Samenkomst 27 Mei

Op zondag 27 mei is de bijeenkomst in de Schoppe om half 5. Het onderwerp voor deze middag is: de Geest maakt zeker…. Kees zorgt voor de meditatie en Lisa Marie speelt piano. De collecte is bestemd voor Ukraine Mission.

Samenkomsten

Elke tweede en laatste zondag van de maand hebben we een samenkomst in buurthuis De Schoppe. Vanaf 16:15 staat de koffie en thee klaar. Om 16:30 starten we gezamenlijk met zingen, bidden en luisteren naar een overdenking. Na afloop is er soep en brood en tijd om na te praten. We luisteren met elkaar naar wat God ons wil zeggen. We praten met elkaar en luisteren naar elkaar. Kom gerust eens binnen.

Activiteiten

Geen komend evenement!


Realisatie Barend Schimmel & Parameda