Wij hebben zeven kernwaarden opgesteld, die aangeven hoe we in Lichtenvoorde kerk willen zijn. En wat we echt belangrijk en van waarde vinden.

 

   1. We richten ons op Jezus Christus.

   2. We bouwen een klimaat van genade.

   3. We zijn een gemeenschap rond de bijbel.

   4. We delen ons leven met elkaar.

   5. Ieders gaven en talenten zetten we in.

   6. We zijn een gemeenschap van gebed.

   7. We treden als gemeenschap naar buiten.

 

1. We focussen ons op Jezus Christus.

Zijn liefde leidt ons. We weten ons door Hem aanvaard. We beseffen dat we door Jezus’ dood zijn gered. We willen graag volgeling (discipel) van Jezus zijn. We vragen ons af bij wat we doen: hoe zou Jezus het doen?

 

2. We bouwen een klimaat van genade.

We geloven dat God ons vergeeft. Hij stelt geen voorwaarden. Hij verwacht geen tegenprestaties. Zo willen we ook met elkaar omgaan. We aanvaarden elkaar, tonen respect, vergeven elkaar, en hebben geduld met elkaar.

 

3. We zijn een gemeenschap rond de bijbel.

We aanvaarden de bijbel als woorden van God. We willen ons daardoor laten leiden en bemoedigen. Bij onze ontmoetingen als huisgroep en in samenkomsten luisteren we graag naar wat de bijbel zegt.

 

4. We delen ons leven met elkaar.

We geloven dat God ons aan elkaar verbindt. We willen er voor elkaar zijn. We bouwen elkaar op en we bemoedigen elkaar. We willen open zijn naar elkaar. Door samen te eten laten we zien dat we ons leven met elkaar delen.

 

5. Ieders gaven en talenten zetten we in.

Iedereen heeft kwaliteiten van God ontvangen – gaven van de Geest. Met deze kwaliteiten dienen we elkaar. Zo wordt onze gemeenschap sterker.  De één is goed in troosten, de ander in helpen, de derde in luisteren en vierde in organiseren. Elke gave is waardevol en verdient waardering.

 

6. We zijn een gemeenschap van gebed.

We beseffen dat het gebed de adem is van ons geloof. We willen steeds met God in contact zijn door Hem te danken voor alles wat Hij geeft. We weten ons afhankelijk van Hem. We bidden om zijn leiding in ons leven. We brengen onze zorgen samen bij Hem.

 

7. We treden als gemeenschap naar buiten.

Jezus roept zijn volgelingen op om het evangelie met alle mensen te delen. We bewaren het niet voor onszelf alleen. We delen het met anderen.