Kerk in wording

LICHT is een kerk in wording. LICHT wil in Lichtenvoorde een gastvrije kerk zijn, waar iedereen welkom is. Zij wil haar geloof in God en in Jezus als Gods Zoon uitdragen in Lichtenvoorde, omdat zij gelooft dat een leven in Christus toekomst heeft. Zij doet dat d.m.v. samenkomsten en huisgroepen, door Alpha cursussen en dorpspastoraat.

 

Ontstaan

Het initiatief voor deze nieuwe kerk is genomen door Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de Achterhoek. Vanaf 2005 ontplooien deze kerken activiteiten in Lichtenvoorde. In de beginjaren gebeurde dat vanuit de Adelaarswiek, daarna verplaatsten de activiteiten zich naar de Schoppe op het Hooiland. Tegenwoordig vinden de meeste activiteiten plaats in het nieuwe pand 2Gether aan de Dijkstraat 13.

 

Werkers

Voor de kerk zijn Kees van de Beek als predikant en Kasper van Helden als jongerenwerker werkzaam. Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende activiteiten die door LICHT worden georganiseerd o.a. jeugdinloop, kinderclub, open maaltijden en crea-avonden.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze nieuwe gemeente, dan kunt u contact opnemen met Kees van de Beek