Het dorpspastoraat is er op:
Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Iedereen is dan welkom voor koffie of thee en een goed gesprek.