Het dorpspastoraat is er op:
donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op
zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Dan is er vrij inloop voor koffie of thee en een goed gesprek.